Wjazd do Niemiec

Każdy, kto chce wrócić do swojego miejsca zamieszkania w Niemczech, może łatwo wjechać do tego kraju. Dotyczy to obywateli i ich rodzin z samych Niemiec, a także z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen i obywateli innych krajów, którzy mają pozwolenie na pobyt. Prawo to obejmuje również dyplomatów, personel medyczny i pracowników przekraczających granicę każdego dnia.

Niemcy wprowadziły zakaz wjazdu zagranicznych pracowników sezonowych. Dotyczy to jednak osób spoza UE i pochodzących z krajów, które są w UE, ale nie należą do strefy Schengen, np. z Rumunii. Dlatego nie obejmuje obywateli polskich.

Wyjazdy do Niemiec podczas epidemii i kwarantanna

Od 10 kwietnia przy wjeździe do Niemiec należy liczyć się z 14-dniową kwarantanną. Dotyczy to samych Niemców, obywateli innych krajów UE i strefy Schengen, a także innych osób posiadających tytuł pobytu w Niemczech, powracających do niemieckiego miejsca zamieszkania po co najmniej kilku dniach pobytu poza tym krajem.

Istotne powody wjazdu i przejazdu

Wjeżdżając do Niemiec (również tranzytując przez ten kraj), musisz mieć jasne i ważne powody. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zatrzymania przez policję. Na przykład odwiedzanie rodzin czy odwiedzanie turystyczne Niemiec nie są ważnymi powodami.

Ważne powody wjazdu/przejazdu przez Niemcy:

 • Powrót do miejsca zamieszkania w Polsce, Niemczech lub innych krajach UE, lub Schengen,
 • Podróż do pracy w tych krajach.

Niemcy nie kontrolują regularnie granicy polsko-niemieckiej. Wzmocniono jednak kontrole patroli policyjnych na niemieckim obszarze przygranicznym. Jednocześnie nie ma sensu w jeżdżeniu po bocznych drogach, ponieważ przechodząc przez przejście graniczne z Niemcami, mamy obowiązek korzystać z autostrad i głównych dróg.

Z powodu pandemii koronawirusa wszyscy mieszkańcy Niemiec muszą ograniczyć spotkania zewnętrzne do co najmniej połowy roku. Zgodnie z porozumieniem zawartym między rządem federalnym a władzami lokalnymi, ograniczenia dotyczące interakcji społecznych zostaną przedłużone do 29 czerwca. Jednak od 6 czerwca poszczególne landy mogą pozwolić na dalsze rozluźnienia w zakresie korzystania z czasu wolnego – na przykład w najbliższej przyszłości, do 10 osób lub członków dwóch rodzin może spotkać się w miejscach publicznych.

Ograniczenia

Ludzie poruszający się po mieście muszą zachować odległość co najmniej 1,5 metra od innych. Angela Merkel podkreśliła, że jest to najważniejsza zasada, ponieważ w tym zachowaniu „możliwość infekcji jest ograniczona do zera”. Firmy muszą również przedstawić to pracownikom i gościom. Władze ogłosiły również, że restauracje będą całkowicie zamknięte, choć nadal można sprzedawać dania na wynos. Oprócz wielu sklepów i placówek, które zostały zamknięte z powodu wcześniejszych decyzji, teraz zamknięte mają być jeszcze salony fryzjerskie, studia tatuażu i salony masażu.

Jak łatwo zauważyć, epidemia koronawirusa zmieniła gospodarkę na całym świecie nie do poznania. Nie ominęło to oczywiście naszego kraju. Aby zablokować rozprzestrzenianie się groźnej choroby, nasz rząd 13 marca wydał rozporządzenie, które najprościej mówiąc, zamknęło nasz kraj przed cudzoziemcami. Automatycznie też w Internecie pojawiło się mnóstwo zapytań dotyczących wyjazdów do pracy. Jak, więc w praktyce teraz wyglądają wyjazdy do pracy podczas epidemii? Otóż zabroniony został dla obcokrajowców wjazd do kraju, ale ciągle możemy swobodnie wyjeżdżać. Wg danych statystycznych poza granicami Polski pracuje już 2,5 mln Polaków w państwach takich jak wielka Brytania, Holandia czy też ciągle jeszcze popularne Niemcy. Nowe obostrzenia budzą jednak wiele wątpliwości, gdy ktoś pracuje na stałe w innym kraju. Są osoby, które często przyjeżdżały i wyjeżdżały. Szczególnie dotyczy to pracowników, którzy mieszkają blisko granicy niemieckiej. Teraz np. dostępny jest tylko transport kołowy – samochody, busy autobusy.

Jak pracują kierowcy?

Okazuje się, że trochę inne przepisy będą miały zastosowanie wobec turystów, a inne zawodowych kierowców. Ta ostatnia grupa zawodowa nie podlega obowiązkowej kwarantannie. Oczywiście jest to zrozumiałe z punktu widzenia praktycznego i logicznego. W końcu osoby, które przewożą towary i osoby, muszą mieć możliwość swobodnego opuszczenia granic z pasażerami i wracać do kraju bez większych ograniczeń. W przeciwnym razie wykonywanie obowiązków służbowych nie byłoby możliwe. Na granicy są jednak realizowane kontrole. Badana jest m.in. temperatura. Jeżeli chodzi o wyjazdy do pracy podczas epidemii, to nie zostały też wprowadzone jakieś bardzo duże ograniczenia i obowiązki formalne. Gdy np. jedziemy do pracy do firmy, która jest zlokalizowana na terenie Niemiec, to wystarczy nam tylko dokument tożsamości. To może być dowód osobisty lub paszport. Oczywiście także np. rząd Niemiec wprowadził 14-dniową obowiązkową kwarantannę dla osób wjeżdżających. Jeżeli więc jedziemy tam do pracy, to trzeba pamiętać o tym, okresie przejściowym.

Zawody wyłączone z kwarantanny

O ile wjeżdżający do Niemiec muszą się liczyć z takim okresem pozostawania w zamknięciu, to są zawody, które będą z tego wyłączone. Przepisy nie wliczają m.in. opiekunki opiekunów osób starszych. Oczywiście możliwość uniknięcia kwarantanny musi być poparta odpowiednimi dokumentami. Osoba, która jest opiekunem i zamierza pracować na terenie Niemiec, będzie wyłączona z kwarantanny, jeżeli udowodni, że opieka nad osobą starszą jest integralnym elementem systemu opieki zdrowotnej. Innym powodem może być konieczność udzielenia wsparcia osobie, która wymaga szczególnej troski i opieki. Jeżeli wyjeżdżamy do pracy w takim charakterze, to pamiętajmy o tym, aby firma, która pośredniczy w dalszym zatrudnieniu, zagwarantowała nam odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzały przynależność do tej grupy zawodowej. Dodatkowo kwarantanna nie będzie obejmowała także tych pracowników, którzy jak wspomnieliśmy, przewożą osoby lub towary, ale także pocztę.

Szeroko rozumiana opieka medyczna obecnie natrafia na szczególne problemy. Powodem jest pandemia związana z koronawirusem, który dotarł już do wszystkich krajów na całym świecie. Zwróćmy uwagę, że w najgorszej sytuacji są osoby z grupy ryzyka. Dlatego trzeba ich otoczyć szczególną opieką podczas koronawirusa. To będą pacjenci chorujący na przewlekłe choroby płuc, ale także każdy, kto cierpi na problemy sercowe i związane z układem krwionośnym. Szczególną grupą będą także osoby starsze, które najczęściej są narażone na bardzo groźne powikłania. Dlatego opieka podczas Covid – 19 musi być przygotowana pod szczególnym nadzorem i zastosowaniem całkiem nowych przepisów. To będzie obejmować rozmaite firmy medyczne, które zajmują się profesjonalnie seniorami w trakcie epidemii, ale obejmuje to również placówki państwowe. Każdy pielęgniarz lub pielęgniarka mają całkowicie nowe wytyczne, które dotyczą zachowania szczególnych środków ostrożności. Dotyczy to nie tylko samych pracowników medycznych, ale chodzi również o szczególne zwróceniem uwagi na większą świadomość pacjentów.

Dodatkowe środki ochrony

W normalnych warunkach opieka nad starszymi osobami i tak jest bardzo wymagająca, a niektórzy z nich nie potrafią zadbać nawet o podstawowe czynności fizjologiczne. Możliwość zarażenia stwarza dodatkowe problemy podczas codziennej lub czasowej opieki. Do tego czasami w różnych regionach Europy występują ogromne problemy z dostarczaniem akcesoriów medycznych takich jak maseczki albo płyny dezynfekcyjne. Nie bez powodu więc przygotowuje się wiele kursów oraz szkoleń dedykowanych dla lekarzy, ratowników medycznych i pracowników opieki. Muszą oni sobie w pełni zdawać sprawę z tego, jakie występują zagrożenia i jak je skutecznie łagodzić. Opieka podczas Covid – 19 dzięki nowym przepisom może być o wiele skuteczniej realizowana, ale należy pamiętać, że będzie wymagać większego wysiłku od opiekunów, którzy cały czas muszą mieć na sobie maseczki lub przyłbice i rękawiczki. To samo dotyczy pacjentów.

Badania i opieka w praktyce

Skutecznie realizowana opieka to oczywiście także profilaktyczne badania. Osoby najbardziej narażone na zachorowania są poddawane testom, zanim będzie można kontynuować opiekę. Są procedury traktowane priorytetowo przez wszystkie samorządy, które gwarantują obywatelom regionów dostęp do testów. Dlatego oddziały ratunkowe także są wyposażone w dodatkowe testy dla osób wymagających nieustannej opieki. Jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, to pojawia się jeszcze jeden dodatkowy problem. Pacjenci starsi lub przewlekle chorzy szczególnie w czasach pandemii odczuwają bardzo dużą izolację. Dystans społeczny, który i tak wcześniej był obecny, może się w takich okolicznościach nasilać. Komplikacje związane z odosobnieniem dotyczą kondycji psychicznej. Niektóre ze starszych osób nie potrafią nawet samodzielnie założyć przyłbic, co też się bierze pod uwagę, wysyłając dodatkowe grupy opiekunów. W praktyce więc opieka nad osobami starszymi musi być i jest realizowana o wiele bardziej intensywnie.

Dzieci oraz osoby starsze to dwie grupy, które wymagają szczególnej uwagi i opieki. Chociaż powody związane z opieką nad nimi mogą być czasem podobne, to sposób obchodzenia się z nimi już niekoniecznie. Praca opiekunki osób starszych może być bardzo satysfakcjonująca, ale też ma swoje trudności. Dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę, zanim się tego podejmie.

Specyfika pracy opiekunki osób starszych

Pierwszym, co przychodzi na myśl, jest monotonia i powtarzalność wykonywanych zadań. Każdy dzień rzadko różni się czymś znacznym. Szczególnie jeśli jest przyzwyczajonym się do dynamicznego środowiska pracy, w którym ciągle dzieje się coś nowego. W towarzystwie seniora się tego nie uświadczy. Jeśli jednak lubi się ciszę, spokój oraz rutynę, praca opiekunki może okazać się czymś wymarzonym. Szukając pracy dla opiekunki osób starszych, warto wziąć to pod uwagę. Inaczej objęte stanowisko może szybko zbrzydnąć.

Nietrudno też o trudnych podopiecznych. Choć nie mowa tutaj o wszystkich – bo zdarzają się staruszkowie pełni pozytywnej energii – z niektórymi mogą pojawić się małe problemy. Niektórzy z nich mogą czuć zgorzknienie, poczucie zostania odrzuconymi przez rodzinę. Jako opiekunka trzeba poradzić sobie z tymi uczuciami i nie pozbywając się entuzjazmu, empatii i pozytywnego nastawienia funkcjonować z podopiecznym w zgodzie. Mimo trudności może dać to naprawdę wiele satysfakcji, której próżno szukać w innych branżach.

Do podstawowych obowiązków opiekunki osób starszych należy:

 • planowanie dnia,
 • przyrządzanie posiłków,
 • robienie zakupów,
 • sprzątanie mieszkania,
 • organizacja czasu i aktywizacja seniora,
 • wsparcie seniora w codziennych czynnościach jak np. mycie się.

W zależności od kondycji i stanu zdrowia seniora zakres obowiązków może się różnić. Może zostać poszerzony lub ograniczony. Wszystko jest zależne od potrzeb podopiecznego oraz wymagań rodziny, która życzy mu jak najlepiej.

Gdzie znaleźć pracę dla opiekunki osób starszych

Zapotrzebowanie na opiekunki seniorów jest bardzo duże w Niemczech. Jest to spowodowane tym, że społeczeństwie w tym kraju starzeje się, a na dodatek długość życia Niemców systematycznie się wydłuża. W Polsce w odpowiedzi na taki stan rzeczy u sąsiadów pojawiło się wiele agencji oferujących Polakom wyjazdy w celu pracy jako opiekunowie osób starszych. Warto z tego skorzystać w celu objęcia stanowiska atrakcyjnego finansowo, a także dającego bardzo dużo satysfakcji.

Bardzo ważne przy tym jest skorzystanie ze sprawdzonego pracodawcy. Praca „na czarno” może okazać się bardzo niebezpieczna ze względu na brak unormowania prawnego. Przez to nie ma się gwarancji uzyskania wynagrodzenia, a także nie zostaną opłacone ubezpieczenie czy składki na ZUS. Dlatego należy być ostrożnym i jeśli decyzja o przyjęciu posady opiekunki osoby starszej zostanie podjęta, to z pracodawcą sprawdzonym i cieszącym się dobrą opinią. Dzięki temu będzie można być pewnym warunków pracy oraz wynagrodzenia.

Na zachodzie Europy większość społeczeństw się starzeje. Nie inaczej jest w Niemczech. Na dodatek średnia długość życia jest tam coraz wyższa. Skutkuje to coraz większym odsetkiem społeczeństwa wymagającym pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Właśnie dlatego tak chętnie z pomocy opiekunki Niemcy korzystają.

Kto wymaga opieki w Niemczech

Wraz z upływem lat możliwości dorosłych osób coraz bardziej się zmniejszają. Coraz więcej czynności sprawia trudność lub nawet jest niemożliwa do wykonania. Mowa tu nawet o tych, które należą do rutyny i codzienności każdego człowieka. W pewnym momencie staje się oczywistym, że wymagana jest asysta osoby trzeciej. W takiej sytuacji znalazło się wielu Niemców w podeszłym wieku. Rodzina często nie ma możliwości, czasu czy kompetencji, by zapewnić bliskim pomoc, którą powinni otrzymać. W takiej sytuacji pomoc opiekunki Niemcy bardzo sobie cenią.

Decydując się na objęcie stanowiska opiekunki osoby starszej, warto zapoznać się najpierw z obowiązkami. W zależności od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznego ich zakres może znacząco się różnić. Jednak standardowo można znaleźć takie zajęcia jak:

 • planowanie dnia – włącznie z posiłkami, codziennymi czynnościami, a także dodatkowymi aktywnościami,
 • przyrządzanie posiłków,
 • robienie zakupów,
 • sprzątanie,
 • pomoc w codziennych czynnościach jak np. higiena,
 • pilnowanie zażywania leków przez seniora,
 • aktywizacja seniora – tak samo w zakresie ruchowym, jak i intelektualnym,
 • dotrzymywanie towarzystwa.

Oprócz tego zadaniem opiekunki jest monitorowanie stanu zdrowia podopiecznego. Doświadczone pracownice często prowadzą zapiski na temat ogólnego samopoczucia seniora, jego objawów czy wizyt u lekarza. Dzięki temu rodzina osoby starszej będzie miała pewność, że opiekunka dobrze wykonuje swoją pracę i dba o ich bliskiego najlepiej, jak potrafi.

Jak zostać opiekunką osoby starszej w Niemczech

Ofert pracy w zakresie opieki nad seniorem w Niemczech można znaleźć bez liku w internecie. Warto jednak poświęcić temu nieco więcej uwagi i poszukać pracodawcy, którzy legalnie i w pewny sposób zapewni umowę oraz opłaci wszystkie należności, takie jak ubezpieczenie czy składka ZUS. Dzięki temu będzie miało się pewność co do otrzymania wynagrodzenia, oraz zabezpieczenie w razie jakichkolwiek komplikacji. Zatrudnienie „na czarno” jest bardzo niepewne, co może skutkować niezbyt miłymi konsekwencjami.

Dodatkowo agencje pracy specjalizujące się w zatrudnieniu opiekunek osób starszych zapewniają odpowiednie szkolenia. Dzięki temu ma się odpowiednie kompetencje oraz wiedzę w zakresie opieki nad seniorem. To za to przekłada się na jakość i wygodę wykonywanej pracy.

Pewną wadą dla niektórych osób może być rutynowa i monotonna specyfika pracy. Powtarzalność wykonywanych codziennie czynności może niektórych nużyć. Szczególnie jeśli wcześniej przebywało się w dynamicznym środowisku pracy. Jednak dla miłośników spokoju może to być najlepszą opcją z możliwych. I właśnie takie osoby na pewno sprawdzą się na stanowisku opiekunki w Niemczech.

W Niemczech coraz więcej osób starszych wymaga codziennej pomocy. Rodzina nie zawsze jest w stanie ją zagwarantować na tyle, by spełnić wszystkie potrzeby seniora. Dlatego coraz bardziej popularne jest zatrudnianie do tego opiekunek. Dzięki temu senior będzie miał zapewnione wszystkie potrzeby, z którymi nie zawsze jest w stanie poradzić sobie samodzielnie.

Dlaczego jest tak wiele ogłoszeń o pracę opiekunki w Niemczech

Nietrudno jest natknąć się w internecie na przedsiębiorstwa oferujące pracę w Niemczech w dziedzinie opieki nad starszymi. Jest to spowodowane głównie tym, że niemieckie społeczeństwo starzeje się i nie zapowiada się, żeby miało się to niebawem zmienić. Na dodatek średnia długość życia obywatela Republiki Federalnej Niemiec systematycznie się wydłuża, przez co seniorów jest coraz więcej!

Rodziny seniorów nie zawsze mają możliwość objęcia ich odpowiednią opieką. Czasem ze względu na brak czasu, innym razem problemem może okazać się znacznie oddalone miejsce zamieszkania. Bardzo ważne w tym wszystkim jest to, by nie narażać ich na zbędny stres związany ze zmianą otoczenia. Dlatego zatrudnienie do pracy opiekunki w Niemczech jest tak bardzo popularne. Wielu Polakom taka propozycja zatrudnienia wydaje się bardzo atrakcyjna. Szczególnie ze względu na wynagrodzenie, które często jest kilkukrotnie wyższe niż to, czego można było spodziewać się w ojczyźnie. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków, stawka okazuje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Decydując się na pracę opiekunki w Niemczech, należy poważnie zastanowić się nad wyborem pracodawcy. Zdecydowanie nie powinno się decydować na pracę „na czarno” ze względu na brak gwarancji uzyskania wynagrodzenia, a także ubezpieczenia czy opłacenia składki ZUS. O wiele lepszym pomysłem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej agencji, która będzie w stanie bezpiecznie i legalnie zapewnić pracę.

Jakie obowiązki ma opiekunka w Niemczech

Do standardowych obowiązków opiekunki w Niemczech zalicza się:

 • planowanie każdego dnia seniora – zawarcie w nich harmonogramu czynności pielęgnacyjnych, relaksacyjnych, posiłków oraz aktywizacji,
 • zapewnienie seniorowi opieki oraz nadzorowanie przyjmowania leków,
 • przygotowywanie posiłków,
 • pomoc w codziennych czynnościach, np. toalecie czy kąpieli,
 • aktywizacja seniora i wzmacnianie sprawności jego umysłu.

Oprócz tego opiekunka ma obowiązek nadzorować stan zdrowia oraz samopoczucie podopiecznego. Dobrym pomysłem jest prowadzenie zapisków na ten temat wraz z opisem wizyt u lekarza czy pojawiających się objawów. Dzięki temu rodzina seniora zawsze będzie miała aktualne informacje na temat jego stanu zdrowia.

Nie sposób ukryć, że jest to bardzo odpowiedzialna praca. Dodatkowo charakteryzuje się pewną monotonią oraz powtarzalnością czynności. Jednak osoby o silnym poczuciu misji oraz potrzebie spokoju zdecydowanie odnajdą się w tym środowisku pracy. Z pewnością objęcie tego stanowiska może dać naprawdę dużo satysfakcji oraz wyrazów wdzięczności ze strony podopiecznego.